Skip to content ↓

Ysgol ar Gau Trwy Argyfwng – Emergency School Closures

Beth bynnag y rheswm dros gau ysgol mewn argyfwng (tân, llifogydd, era mawr, gwaith adeiladu). Byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ar gael i chi.  

Bydd y ddolen a thudalen yma yn camel ei ddiweddaru'n gyson.

Felly mewn argyfwng ac adegau o ansicrwydd, caiff gwybodaeth ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor Sir. Yn ogystal anelwn at roi’r wybodaeth ar app yr ysgol a gwefan yr ysgol – cliciwch ymaWhatever the reason for the school disruption (fire, flood, heavy snow, and construction work) we will bring you up to date disruption information.

This page is updated by the school and will update every 30 seconds. 

Therefore, in emergencies and time of disruption, the information will be published on Carmarthenshire County Council’s website. We will also try our utmost to place the information on the school’s website and on the School App.

To Access the Local Authority School Closure Page – Click Here