Skip to content ↓

Ysgol Iach – Healthy School

Yn 2018 cyrrhaeddodd Peniel y safon uchaf a derbyn Gwobr Ansawdd Genedaethol, yr ail ysgol yn Sir Gar i dderbyn y wobr yma.

 Mae gan yr ysgol Bwyllgor Ysgol Iach penigamp sy’n gweithio’n gyson galed ar hyd y flwyddyn.

In 2018 Peniel reached the highest standard and received a National Quality Award, the second school in Sir Gar to receive this award.

The school has an excellent Healthy School Committee which work consistently hard throughout the year.

POLISIAU / POLICIES

Yfed Dŵr

Pecyn Bywd