Skip to content ↓

Tymhorau a Gwyliau Ysgol – Terms and School Holidays

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o’r fath.

Cliciwch ar y ddolen isod i gael mynediad i ddyddiadau’r tymor a gwyliau ysgol:

Croeso i chi hefyd fynd ar Wefan y Cyngor Sir trwy clicio ar y linc isod. Cliciwch YmaHMS 2023 - 2024 INSET

01/09/23 27/10/23 22/12/23 08/01/24 08/04/24 19/07/24

 


Please note that this calendar is subject to any changes that may arise as a result of government policy decisions. We do not accept liability for any losses incurred in respect of altered holiday arrangements following such changes.

Click on the link below to access term dates and holidays for the academic year:

You are welcome to also visit the Local Authority Website by clicking on the link – click here

GWYLIAU / HOLIDAYS

Rhaid cwblhau ffurflen briodol er mwyn derbyn caniatâd y pennaeth ar gyfer absenoldeb er ni anogir absenoldeb ar gyfer gwyliau yn ystod y flwyddyn.

An appropriate form must be filled to obtain the Head’s permission for anticipated absences, holidays during the year are not encouraged

Ffurflen Caniatad Gwyliau / Holiday Permission Form