Skip to content ↓

Teyrnas o Rew

Mae'r prosiect hwn yn addysgu plant am nodweddion rhanbarthau pegynol, gan gynnwys Pegwn y Gogledd a'r De, ac mae'n cynnwys archwiliad manwl o'r ffactorau amgylcheddol sy'n eu siapio ac yn dylanwadu arnynt.

This project teaches children about the characteristics and features of polar regions, including the North and South Poles, and includes a detailed exploration of the environmental factors that shape and influence them.