Skip to content ↓

Pwyllgor Eco

Y Pwyllgor ECO 2023 - 24

Gwasanaeth Wythnos Arbed Ynni

Derbyn tystysgrif a £169.18 am gasglu mes i Gyfoeth Naturiol Cymru

Eco Bwyllgor Cenedlaethol -Hyfforddiant i'r Pwyllgor Eco

Gwasanaeth gan y pwyllgor am yr ymgyrch casglu mes. 

Miri Mes, Casglu mes er mwyn helpu Cyfoeth Naturiol Cymru i dyfu coed. 

Digwyddiad cyfnewid siwmperi Nadolig yn ein Ffair Nadolig

Wythnos Beicio i'r Ysgol

 

2022-2023

Cadw statws y faner werdd Tymor yr Hydref 2022

Y pwyllgor yn cyflwyno'r Wythnos Eco i'r ysgol.

Cystadleuaeth y Pwyllgo Eco o greu addurn Nadolig gan  ailgylchu defnyddiau.

Mr Lewis yn sôn am egni adnewyddadwy.

Cyflwyno'r Pythefnos Masnach Deg i'r ysgol.

Gwaith Masnach Deg yn y dosbarthiadau ar ôl gwasanaeth y pwyllgor.

G

Coginio gan ddefnyddio siocled Masnach Deg.