Skip to content ↓

Pwyllgor Eco

Y Pwyllgor ECO 2022 - 23

Cadw statws y fanner werdd Tymor yr Hydref 2022

Y pwyllgor yn cyflwyno'r Wythnos Eco i'r ysgol.

Cystadleuaeth y Pwyllgo Eco o greu addurn Nadolig gan  ailgylchu defnyddiau.

Mr Lewis yn sôn am egni adnewyddadwy.

Cyflwyno'r Pythefnos Masnach Deg i'r ysgol.

Gwaith Masnach Deg yn y dosbarthiadau ar ôl gwasanaeth y pwyllgor.

G

Coginio gan ddefnyddio siocled Masnach Deg.