Skip to content ↓

Profion Cenedlaethol - National Tests

Mae plant ym mlynyddoedd 2 i 9 yn cymryd profion cenedlaethol mewn darllen a rhifedd bob haf. Mae'n bwysig bod eich plentyn yn yr ysgol i gymryd y profion.

Children in Years 2 to 9 take national tests in reading and numeracy each summer. It is really important that your child is in school to take the tests.

Gwybodaeth i Rieni am y Profion Cenedlaethol - Information for parents regarding the national tests