Skip to content ↓

Polisiau a Dogfennau – Policies and Documents

Polisïau Cyffredinol Ysgol Gymunedol Peniel - General School Policies for Ysgol Gymunedol Peniel

I agor cliciwch ar enw'r polisi - To open please click on policy name:

 

 

 

 

 

 

Polisiau Diogelu

Safeguarding Policies

Polisiau
Lles

Wellbeing Policies

Polisiau Cwricwlwm

Curriculum Policies

Polisiau Cyffredinol

General Policies

Dogfennau
ychwanegol

Further Documents