Skip to content ↓

Llysgenhadon Chwaraeon

Llysgenhadon Chwaraeon 2023-2024

Y Llysgenhadon Chwaraeon wedi derbyn eu crysau newydd ar ôl mynychu hyffroddiant gan dîm hyfforddi'r sir.

Y llysgenhadon chwaraeon yn cwblhau modiwlau ar Hwb er mwyn dysgu mwy am eu gwaith gyda Hannah Davies, Swyddog Pobl Ifanc Egniol.

Roedd blwyddyn 4 wedi mwynhau  sesiwn tennis yn ystod clwb  Ffrindiau Ffit y llysgenhadon.  Daeth Hannah, ein Swyddog Pobl Ifanc Egniol i wylio hefyd!

Y llysgenhadon yn derbyn adborth a chyngor gan Hannah (Swyddog Pobl Ifanc Egniol) ar ôl iddynt gynnal eu clwb Ffrindiau Ffit. 

Y llysgenhadon yn cyhoeddi trefniadau newydd 'Ffrindiau Ffit' a Diwrnod Cenedlaethol Chwaraeon.

Loncian o gwmpas y pentref ar Ddiwrnod Cenedlaethol Chwaraeon '10@10'

2022 - 2023

Y llysgenhadon yn  cynnal eu clwb 'Ffrindiau Ffit' yn y neuadd ar ddiwrnod glawiog.

Trefnodd y llysgenhadon gweithgareddau anturus i ddosbarth 5 a 6 i fwynhau.

 

WYTHNOS CHWARAEON 2023 SPORT WEEK

Hannah Davies, Swyddog Ifanc Egniol yn arsylwi a chefnogi'r llysgenhadon.

Y llysgenhadon yn derbyn hyfforddiant gan Swyddogion Pobl Ifanc Egniol.

Clwb  Ffrindiau Ffit y Llysgenhadon Chwaraeon

 

Y llysgenhadon yn cyflwyno'r cynllun 'Couch to 2km' i'r ysgol.

Cychwyn ar y cynllun 2km