Skip to content ↓

Lleoliad – Location

Ysgol Gymunedol ar gyfer dysgwyr 4 – 11 yw Ysgol Gymunedol Peniel. Lleolir yr ysgol mewn ardal wledig rhyw dair milltir i’r gogledd o dre. Caerfyrddin. Agorwyd yr Ysgol bresennol mis Medi 2009. Mae’n gwasanaethu ardaloedd Peniel, Bronwydd, Rhydargaeau a Phont-ar-Sais.

Mae’r ysgol wedi ei gosod yng nghategori 3. Dysgir y rhan helaeth o’r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ysgol Gymunedol Peniel is a community school for learners between the age of 4 -11. It’s located in a rural area some three miles north of Carmarthen. The current Building was opened in September 2009. It serves the areas of Peniel, Bronwydd, Rhydargaeau and Pont-ar-Sais.

Carmarthenshire Education Authority have placed the school in Category 3. Most of the curriculum is taught through the medium of Welsh.