Skip to content ↓

Henllan

2023-2024

 

Mawrth Mwdlyd

Gludwaith gwych! Y plant wedi mwynhau datblygu sgiliau torri, gludo, gwasgu, crychu, paentio a mowldio!

Dysgu am fedyddio yn y capel gyda'r Parchedig Beti-Wyn James.

 

Coginio ar gyfer bedydd Elen!

Diwrnod Roald Dahl

Amgueddfa Abergwili - Dysgu am fywyd ysgol yn y gorffennol.

Chwarae rôl yn 'Yr Hen Ysgol'

Gweithgareddau'r Hydref yn y goedwig!

Adeiladu cartref i'r cysgaduriaid.

Coginio cawl mes!

Diwali yn y Dosbarth - patrymau rangoli

Dawns Diwali gyda 'ffyn dandiya'

Sillafu Sbwng

'Rhaglen y Coblynnod a'r Crydd'

Cynllunio a chreu platiau Nadolig

Gwaith Cartref Hanner Tymor 1

2022-2023

Dysgu am dywydd ar draws y byd.

Trip Rheilffordd Gwili

Archwilio Cysgodion

Diwrnod Cyntaf Tedi a Benji 

Coginio gan ddefnyddio cynhwysion Masnach Deg

Addurn Santes Dwynwen

Mawrth y Cyntaf

Her Logo Masnach Deg

Her Symiau Toes

Paentio

Her Symiau Sialc

Symiau Toes

Wythnos Masnach Deg

Gweithdy Oriel Odl

Gweithdy Celfyddydau 

Gymnasteg

Her Pêl-droed

Dysgu am Fapiau

Ymarfer Gwerth Lle.

Ymarfer Dyblu

Sganio, darllen ac ateb cwestiynau Mathemateg.

Amser Cylch - Diogelwch ar lein.

Dosbarth Henllan yn joio ym Mrechfa!