Skip to content ↓

Henllan

Gwaith Cartref Hanner Tymor 1

Dysgu am dywydd ar draws y byd.

Trip Rheilffordd Gwili

Archwilio Cysgodion

Diwrnod Cyntaf Tedi a Benji 

Coginio gan ddefnyddio cynhwysion Masnach Deg

Addurn Santes Dwynwen

Mawrth y Cyntaf

Her Logo Masnach Deg

Her Symiau Toes

Paentio

Her Symiau Sialc

Symiau Toes

Wythnos Masnach Deg

Gweithdy Oriel Odl

Gweithdy Celfyddydau 

Gymnasteg

Her Pêl-droed

Dysgu am Fapiau

Ymarfer Gwerth Lle.

Ymarfer Dyblu

Sganio, darllen ac ateb cwestiynau Mathemateg.

Amser Cylch - Diogelwch ar lein.

Dosbarth Henllan yn joio ym Mrechfa!