Skip to content ↓

Hedyn

Croeso i dudalen dosbarth Hedyn! Dyma ni:

2023 - 2024

Dyma beth sy'n digwydd yn ein dosbarth ni'n wythnosol:

Dydd Llun
Monday

Arian Ffrwyth

Fruit Money

Dydd Mawrth
Tuesday

   

Dydd Mercher
Wednesday

Addysg Gorfforol 

Diwrnod Cyfnewid Llyfrau Darllen

Physical Education

Reading books exchange day

Dydd Iau
Thursday

   

Dydd Gwener
Friday

   

Gwaith Cartref Hanner Tymor 1

2022 - 2023

 

 

Dyma beth sy'n digwydd yn ein dosbarth ni'n wythnosol:

 

Dydd Llun
Monday

Addysg Gorfforol
Arian Ffrwyth

Physical Education
Fruit Money

Dydd Mawrth
Tuesday

   

Dydd Mercher
Wednesday

Addysg Gorfforol  Physical Education

Dydd Iau
Thursday

Gwaith Cartref Homework

Dydd Gwener
Friday

   

 

Ein thema yn ystod yr hanner tymor yw:

Gadewch inni fynd yn flêr. Mae llanast yn dda! Yn wir, mae'n wych. Ydych chi wedi clywed am yr artistiaid o Gymru, o Rhiannon i Aneirun, o Oriel Odl i Ruth Jên, o Kyffin i Ogwyn Davies. Plymiwch i mewn a byddwch yn greadigol. Gyda beth allwn ni weithio? Gadewch i ni beintio, gwnïo, beth am wneud gwaith celf gyda'n gilydd? Gweithiwch gyda phaent ac adnoddau eraill i greu oriel newydd. Beth fyddwch chi'n ei wneud? Sut byddwch chi'n ei drefnu? Sut bydd yr oriel yn gwneud i chi a'ch ymwelwyr deimlo? Peidiwch â phoeni am y llanast!

Let’s get messy. Muck and mess are good. In fact, they're marvellous. Have you heard of the artists here from Wales, from Rhiannon to Aneirun, from Oriel Odl to Ruth Jên, from Kyffin to Ogwyn Davies. Dive in and let out your creative side. What could we work with? Let's paint, let's sew, let's make art together. Work with paint and other squelchy stuff to create a new gallery space. What will you make? How will you arrange it? How will the gallery make you and your visitors feel? Don’t worry about the mess – it’ll always wash.

 

Bît Band Bwgi