Skip to content ↓

Hedyn

Croeso i dudalen dosbarth Hedyn! Dyma ni:

 

Dyma beth sy'n digwydd yn ein dosbarth ni'n wythnosol:

 

Dydd Llun
Monday

Addysg Gorfforol
Arian Ffrwyth

Physical Education
Fruit Money

Dydd Mawrth
Tuesday

   

Dydd Mercher
Wednesday

Diwrnod Cyfnewid Llyfrau Darllen Reading Book Exchange Day

Dydd Iau
Thursday

   

Dydd Gwener
Friday

   

 

Ein thema yn ystod yr hanner tymor yw:

 

Cydiwch yn eich siwt wlyb. Rydyn ni'n mynd yn ddwfn i fyd tanddwr o gwrel anhygoel a chreaduriaid môr dirgel. Allwch chi ddewis hoff bysgodyn, planhigyn neu anifail? Beth gall y deifwyr go iawn yn eu geld o dan yr wyneb? Ydych chi wedi clywed hanes Seithennyn a Chantre'r Gwaelod? Mae hi'n amser i fynd ychydig yn ddyfnach i'n moroedd. Fliperi ymlaen? Snorcel yn barod? Dewch gyda ni o dan y môr a'i donnau!

Grab your wetsuit. We’re going deep into an underwater world of incredible coral and mysterious sea creatures. Can you pick a favourite fish, plant or animal? What do real divers get up to below the surface? Have you heard the story of Seithennyn and Cantre'r Gwaelod? Time to go a little deeper into our seas. Flippers on? Snorkel ready? Let’s head into the Blue Abyss!

Bît Band Bwgi