Skip to content ↓

Hafod

Gwaith Cartref Hanner Tymor 1

Dathlu diwrnod Shwmae Su'mae

Mwynhau dysgu am ffracsiynau trwy greu Kebabs ffrwythau.

  

      

Dysgu a mwynhau yn yr awyr gored yng nghoedwig Brechfa.

   

       

Daeth Mr a Mrs Gibbon o Fferm Derlwyn i ymweld a ni i ddysgu am ffermio a sut  i ddefnyddio llaeth i wneud menyn. 

  

Creu a Blasu menyn hyfyrd!!

  

  

  

Cwrdd a godro Besi'r Buwch!!

    

  

Fel rhan o dîm yr ysgol yn gwisgo Coch i godi ymwybyddiaeth gwrth-hiliaeth!

Aelodau o'r dosbarth yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth rygbi tag yn Abergwili.

Cydweithio gyda dosbarth Hedyn i greu, blasu a gwerthu Smwddis blasus iawn i rieni a ffrindiau'r ysgol yn ein Stondin Smwddis. 

 

  

  

Trip i Gastell Henllys i ddysgu am yr Oes Haearn a bywyd y Celtiaid.

 

      

      

    

   

   

Diwrnod Siwmperi Nadolig Rhagfyr 2023

Sioe Nadolig Rhagfyr 2023 'Breuddwydion'.

   

   

   

  

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi dosbarth Hafod Mawrth 1af 2024

2022 -2023

Trip dosbarth i goedwig Brechfa

   

  

 

  

Dydd Gwyl Dewi 2023

Diwrnod y Llyfr 2023

Cystadleuaeth Traws-gwlad 16/03/23

 

  

    

   

Diwrnod Trwynnau Coch 2023

Gwisgo Sannau llachar fel rhan o ddiwrnod Syndrom Down. 

Archwilio ffracsiynau cywerth gan ddefnyddio amrywiaeth o wrthrychau.

   

 

 

 

Perfformio yn Eisteddfod Ysgol.

  

  

  

          

  

  

 

Dysgu am ystyr enwau llefydd yng Nghymru gyda'r enw 'Aber'. 

  

  

  

    

Gwersi Dewch i Feddwl