Skip to content ↓

HENGIL

Croeso i ddosbarth Hengil 2023 - 24

Dydd Llun
Monday

Arian Ffrwyth


Fruit Money

Dydd Mawrth
Tuesday

Addysg Gorfforol Physical Education

Dydd Mercher
Wednesday

 Mercher Mwdlyd Muddy Wednesday

Dydd Iau
Thursday

   

Dydd Gwener
Friday

Addysg Gorfforol Physical Education

Gwaith Cartref Hanner Tymor 

Te parti tylwyth teg

Ymweliad i'r llyfrgell

Sioe Swyn yn nghanolfan Yr Egin S4C

Ymweliad Sian Corn

Ymweliad i goedwig Brechfa Hydref 2023

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd - Ioga gyda Dr Nia Bowen 10/10/23

Plannu blodau

Diwrnod Gwisgo Pyjamas Medi 2023

 

Diwrnod Dathlu Roald Dahl Medi 2023

 

 

Hengil 2022 - 23

Dydd Llun
Monday

Arian Ffrwyth


Fruit Money

Dydd Mawrth
Tuesday

Addysg Gorfforol Physical Education

Dydd Mercher
Wednesday

 Mercher Mwdlyd Muddy Wednesday

Dydd Iau
Thursday

Gwaith Cartref (Pob pythefnos)  Homework (Every fortnight)

Dydd Gwener
Friday

Addysg Gorfforol Physical Education
Ymweliad i Dre Twt Hydref 2022

Creu Menyn Ionawr 2023

   

Dathlu Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

 

 

 

 

 

Diwrnod rhif NSPCC

 

 

Dathlu Dydd Gwyl Dewi 

Masnach Deg

Diwrnod y llyfr 2023

Ymweliad Daf ap Dafad

Diwrnod Trwyn Coch 2023

Diwrnod gwisgo sannau lliwgar fel rhan o ddiwrnod Syndrom Down.