Skip to content ↓

Gwisg Ysgol – School Uniform

Mae cadw at reolau’r wisg ysgol yn bwysig iawn. Yn ogystal â bod yn ymarferol, mae’n creu ymdeimlad o berthyn i’r ysgol ac mae pob plentyn yn edrych yr un fath/peth ac felly’n gyfartal.

Adhering to the school uniform rules is very important. As well as being practical, it creates a sense of belonging to the school and all children look the same and therefore equal.

DYLID RHOI ENWAU’R PLANT YN AMLWG AR EU DILLAD
THE CHILDREN'S NAMES SHOULD BE CLEARLY LABELLED ON THEIR CLOTHING

 

Bechgyn
 • Trowsus llwyd/du
 • Crys 'polo' glas golau
 • Crys Chwys (Royal Blue)
Boys
 • Black / Grey Trousers or Shorts
 • Light Blue ‘Polo’ Shirt
 • Royal Blue Sweater
Merched
 • Sgert lwyd/du neu drowsus llwyd/du
 • Crys ‘polo’ glas golau
 • Crys Chwys (Royal Blue)
 • Ffrog gingham las a gwyn

DIM LEGGINGS

Girls
 • Black / Grey skirt or trousers
 • Light Blue ‘Polo’ Shirt
 • Royal Blue Sweater or Cardigan
 • Blue and White Gingham Dress

NO LEGGINGS

AR GYFER GWERSI YMARFER CORFF BYDD ANGEN I’CH PLENTYN / PLANT DDOD I’R YSGOL MEWN DILLAD ADDAS AR Y DIWRNODAU HYNNY - crysau-t plaen a siorts neu leggings / trowsus chwaraeon.

FOR PHYSICAL EXERCISE LESSONS YOUR CHILD / CHILDREN WILL NEED TO COME TO SCHOOL IN SUITABLE CLOTHES ON THOSE DAYS - plain t-shirts and shorts or leggings / sports trousers.

NI CHANIATER CIT PEL DROED / RYGBI

FOOTBALL / RUGBY KITS ARE NOT PERMITTED

Mae gofyn i’r plant ddangos balchder yn eu hymddangosiad.

Gellir prynu gwisg ysgol yn Evans & Wilkins, 3 Hall Street, Caerfyrddin, SA31 1PH. Ffôn 01267 236432neudrwy Pirate Schoolwear mike@piratedesigns.co.uk / www.pirateschoolwear.co.uk

Gwerthir siwmperi a chrysau polo ail law yn yr ysgol am £1/yr un.

WELE GOPI O BOLISI GWISG YSGOL AR DUDALEN POLISÏAU

Children are required to show pride in their appearance.

Uniforms can be purchased at Evans & Wilkins, 3 Hall Street, Carmarthen, SA31 1PH. Tel: 01267 236432 or

Pirate Schoolwear – www.pirateschoolwear.co.uk

Second-hand Sweaters and polo shirts are sold at the school for £1/each.

A COPY OF THE SCHOOL UNIFORM POLICY IS AVAILABLE ON THE POLICIES PAGE