Skip to content ↓

Diogelu – Safeguarding

POLISI DIOGELU / SAFEGUARDING POLICY

Polisi Diogelu Safeguarding Policy
Canllawiau Diogelu Safeguarding Guidance

RHIFAU DEFNYDDIOL / USEFUL NUMBERS

Enw
Name

Rôl 
Role

Rhif Cyswllt
Contact Number

Caryl Davies

Swyddog Diogelu'r Ysgolion
School's Safeguarding Officer

01554 742369
Rebecca Copp

Swyddog Dynodedig yr Awdurdod Lleol
Local Authority Safeguarding Officer

01267 246595
Tîm Atgyfeirio Canolog
Central Referral Team
Tîm Atgyfeirio Canolog
Central Referral Team
01554 742322

Tu Allan i oriau
Out of office hours

 

Tu Allan i oriau
Out of office hours
0300 333 2222

Tîm o Amgylch y Teulu 
Team around the family

Tîm o Amgylch y Teulu 
Team around the family
01267 246555