Skip to content ↓

Cynllun Datblygu Ysgol - School Development Plan

Mae’n ofynniad statudol arnom i bennu TARGEDAU blynyddol y dylid ceisio ymgyrraedd tuag atynt:

It is a statutory requirement for us to set annual TARGETS that we should try to achieve: