Skip to content ↓

Cyngor Ysgol

2022 - 2023

Gweithgareddau Tymor y Pasg 2023

Adolygu rheolau ysgol gyfan

Diwrnod y Rhif NPSCC

Codwyd £114 ar gyfer yr NSPCC ar gyfer diwrnod y rhif! 

Gweithgareddau Tymor yr Hydref 2022

Adolygu a llunio polisi gwrth fwlio

Polisi Gwrth Fwlio Plant Peniel 2022-2023

Llunio Polisi Cyngor Ysgol

Polisi Cyngor Ysgol wedi ei lunio gan y cyngor ym Medi 2022.

Dewis Clawr yn dilyn cynnal cystadleuaeth cynllunio clawr polisi garth fwlio.

Jeans 4 Genes

Codwyd £120 ar gyfer yr elusen Jeans 4 Genes

 

Banc Bwyd Caerfyrddin

Penderfynodd y Cyngor Ysgol ofyn i deuluoedd yr ysgol am gyfraniad ar gyfer 'Banc Bwyd Caerfyrddin' yn hytrach na chasgliad yn y Cwrdd Diolchgarwch.

Plant Mewn Angen

Codwyd £192 ar gyfer plant mewn angen

Siwmperi Nadolig

Codwyd £100 ar gyfer elsuen 'Achub y Plant'.