Skip to content ↓

Criw Cymraeg

Dyma Criw Cymraeg Ysgol Gymunedol Peniel 2022-2023

Nod: Codi ymwybyddiaeth plant i'r pwysigrwydd i siarad Cymraeg.

 

Mae'r criw wedi bod yn gweithio'n galed er mwyn hybu'r iaith Gymraeg yn yr ysgol. 

Dyma wybodaeth am yr holl weithgareddau sydd wedi bod yn digwydd yn yr ysgol i hybu'r iaith Gymraeg:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/siarteriaithefydd/cartref

 

Mae gennym hefyd adnoddau i helpu rhieni i ddysgu Cymraeg gyda'u plant adref. Ewch i gael pip ar yr adnoddau yma: