Skip to content ↓

CRhFf – PFA

Mae gain Ysgol Gymunedol Peniel, Gymdeithas Rhieni a Ffrindiau hynod weithgar sy'n trefnu gweithgareddau cymdeithasol a chodi arian yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn.

Mae'r CRhFf hefyd yn cyfrannu'n sylweddol at ariannu ymweliadau ysgolion ac adnoddau addysgol i'r ysgol yn flynyddol.

Peniel has a very supportive Parent Friends Association who regularly organise social and fund-raising activities during the year. 

The PTA also contribute substantially towards funding school visits and educational resources annually.

2023-2024


Swyddogion PTA - PTA Officials 
Cadeirydd / Chairperson - Mrs Anwen Butler & Mrs Anna Mounsey-Judd
Is- Gadeirydd / Vice Chairperson - Mrs Angharad Picton & Mr Mark Clarke
Trysorydd / Treasurer - Mr David Lewis & Mrs Tracy Davies
Ysgrifennydd / Secretary - Ms Nicola Evans & Dr Nia Bowen

FFAIR HAF 2024 SUMMER FETE:

 
Cyfarfod Blynyddol / AGM 2023:

Cyfarfod Nesaf / Next meeting:

 

Sioe Ffasiwn / Fasion Show: